Λίστα επιλέξιμων κατηγοριών εμπόρου (MCCs) για την δράση «NORTH EVIA PASS»

Δείτε την λίστα εδώ.