Λίστα επιλέξιμων κατηγοριών εμπόρου (MCCs) για την δράση «NORTH EVIA-SAMOSPASS»

Δείτε την λίστα εδώ